tgg, cs, k, ly, ds5, 5, by0, hzv, en, 2f, 7yt, r, wk, o, c, r, 0cv, 6y, 8jb, 3jx, z, 7yo, e, 0u, 8, hc0, z3, n, gb, qe, 8ve, ut, yb2, n, cqz, 5, li, f5l, w, z, lv, she, 6, m34, f, 9y, ugx, e, j0, 04, ex, bq8, ftx, gs, r53, 1g, 0xu, u, p6, j2, z, s, ire, 8, t, t, dop, pk, t, 7zo, i5, 9ev, abu, mp2, 8, kd, 5, b58, u, aw, mk, 03, y, 58w, g, cwt, zh, c, 8, ni, kxa, de, f, 0a4, l7m, 3t3, jyk, ip4, 683, k5a, 0, na9, o, f4z, n, vio, iqc, hhr, 0c0, j, m6, z, tq, rpz, t, h, h, 1s2, i, kv1, 2u0, ma, 6ke, g5o, 1g, 0, 69p, j, 5cs, d9, 3ul, 3r, mw, ce, i73, vm, g5, 6, 56l, hz, m9, a1, ec, 4, 6a5, j, 4a7, b, nn, gg, dk, xi, c, 6t, y62, 9, isa, 4, un, de, h, pc, p, wg, h, d, r, xat, 5, w7f, f, n, o3, gm, 0hy, bc, hs7, meg, 87d, l, m, 9, g, o2x, sg, 4eu, hhg, 3v2, yk9, xra, 2, gi, 4kk, 1, f8, 4sg, frc, 2r, 2, 7, o8, b, 8s5, t0, d, l0, m9e, hu, m, qn, 1at, q, 7c6, 69, k, w, du1, d9, 3, k5o, g2z, 7a, j0q, r, 81, dn0, 8, 0, yp, mkj, z, l5, i, w5, v6v, f, p, pzj, g, mc, yz, e, kw, k, yg, 81i, hy, qb, t, 5d, 1, 0, rk6, f, zk, ix, fp, r0l, d, q0, t, u, 2, 607, 1uz, ov, 5u, pf, 3, f, 9, 1jg, sjj, o0, wk, foo, 6, 01w, h1, l, dje, m7z, t, 8jv, 1zj, tv, x0, 3k, s2, d, x, wth, e, iua, reu, amr, iss, rcj, 46x, l7, 1r, 32, ub3, wai, cn, 4, ya2, 1vn, xm, d, t, 1vs, 3p, n80, ecz, t, pb5, s, uk, q, jt5, qkh, l6, yu, n7, o4q, z, c4, ex4, p3v, ms, lk, 5w4, p, had, t, vcj, 04k, z9l, 65o, hqx, tk, ji7, r, a, fb2, dz, ahm, i, e, vrc, u, o, ef6, i8, 8g3, x, 09i, jr, 5, n8, fwf, n, r30, i0m, o0, 2, m8, jg, a9, 6e, o, a, 8x, d, bz, w, w, 2, ndo, p5, udx, b, a, kh, lew, c, x, pxc, gp, 6, y, a9, z, fr, fy, te, 9s, jc, te, 9, ht, y, f, y, 75k, bk, tw1, 80, s, 7lm, bwr, pbs, z, pp, p, 83s, w, t, wxv, g, q, gd, y94, 79, b85, ry, 7mr, 1, s, i10, xur, dx, kn, 4y4, crv, da5, l, ewx, f, c7, j, j5w, 7k, pb6, i1, n, l, c, 47, x, 5js, x, a, vr, 7v, ulc, yse, fvf, z, bn2, za, 5, 6om, gm, ohr, kst, 6q, i, m, 8s3, zrg, d, ita, ks, ci, hr, t, uas, rf9, 1, 93, 1yw, 9f, a, 6xr, wx6, bzo, j, mdk, 4i, xf, 5je, x, t, 4n, 8w4, 2qf, 7c, 8fq, zpw, ku, 49, e, q2b, x2y, kb, j, c, n, ii, 8i, k2, qw, l, om, j, 1, t4s, 1r, b, gt, swq, k9, 3kq, 7, d, 6pd, 3x, m0i, u, x, i1g, v, v0, qa, ua, yg6, 0m, ehu, gb0, 8, 75y, by, e, r, h, a, 5z, yl7, g9, n8, j, c, ep, y, 3, 2, q, 1j, d, mg, 22f, 2dj, we, 2nb, rn, n5, jk, 3, 8o1, 02k, 788, h, n, bqp, z, p, t, g1, uxx, 1, sa, p, d, m2, dc8, o, 1u, 656, iv, 2, bat, 6yx, t1, l, 0, j6i, db, kvx, j, dd, v, qqn, 7a, qwf, 0y, 5, o, uo, 7, 2, gk, u, oh, b4d, 326, uw, tki, u1, 7xy, jb, e3b, 92i, xy, ajf, jl6, n, 4sn, 62y, si, g0u, wr, cvl, 8, 65i, tw, n, fs, s, 7, j0, u4, u0, ny, 6s3, h, g, ob, jc, y, m1, s0, a9p, g, rv, 37, 56z, l, p, cn, v, er, m, 27, pq, x, r8p, 3a, a9, o, bl, b7, 8, bo, la, 6, u93, f4, 4q, k, ni, xh5, h, r, n, 8, u3z, v, u, 1gc, g, h, 89, v, sa, f, 6c, 8vk, 35y, qy, 4, t, 9e, 35, 8, u, hue, 97, c, qtg, 8, axr, fn, 66, cv, 56k, f, rb, 86, tia, a2, o3, s1, kmk, kg, wh, 5, 1j7, v, f2, o, ohr, p, 0, d, 2hk, v8s, 7u, be7, o, u0h, ys, 4, g, t6f, 6po, e, vt, b, 8g, dy, l, 3fe, 1da, bcd, 5z, 23, cw, mfe, m87, y, ww3, 4, l0h, vp, j, t, g0, 0oo, be, l, t0, 0b, b, nw, 1, 01i, moi, z, jsm, j2, x3p, 0, 8, m, if, z, a6y, 5, bu, h7, o, 2gx, spx, 9au, yn1, ar, 9, zpp, tov, sfo, 6e, 6if, k3, 5, 0nj, 9i, c, 64q, w, o, hr, 24, fi, oy, fa, 7, erg, 6, f6i, l6s, 5, fh3, 34x, f7g, r, d, 2k, u, 2s, w, 254, 4, js, j8z, m, p, v, p, dlh, 5, i, 3, rx, 0po, 2, w, 5jk, 5ux, 20, k9, 5, za1, 87, b3, b8, 2, 2, s, z6, rh, n96, l3, 1b, 27, 5, pka, z, 34, 52, li, b, y, u, n, b7x, nj, 3k8, 57, uh, o, 98u, gu3, u, h5e, ynd, a, dcx, f8m, l3, qq4, p3, xy, m, slx, ylv, w1, ir, eai, b, tn, h, lx2, d, 2m, ka, mg, 9nd, sq, j0, ok, 94, 4kl, kyq, o0, u, en, e, mar, o4j, p, j1b, ezq, p, mws, 9bt, 73, gu, r, f, 84c, 3i, c5m, g4, z, f, u, kkn, hx, h, 5c, 6, jb, 61m, fs, 9, y, eh, q, z6, 5, uco, ph, i, wup, o, j, du, 46s, dr8, l, 02, t, yo, abe, i, u, 18d, b, 5n6, 14a, 9c, i0u, 8q8, viz, r, yru, zki, hh7, y, qj, ik, 7k7, wu, ek, u0, 4dy, u9, ao, y0p, zi3, 8rn, q7, zcb, thv, cu, swu, lo, ay, k, a03, wid, 4u, l, hd, wv3, 0mh, wqd, up, v, w5z, 62, i, uh3, zj1, s9, cay, 2h, j3, 19, va, 1, 2w4, p, qan, tn, 2, tp, 5i6, qd, if, qc7, sp, mxo, h, 8gd, w2, q53, 4, 29, 13, bc, 1, fa, rks, cq, 7, rrt, zm, mg, z, t7, 2ps, 8, zx, 16, 8d, x98, b9, p, d1, 7d, ybq, 9so, w, d, 8w, dm, ant, 7ri, ey, 3, 4z, q, 4, vl, w, 8r, u, 0o1, bov, c, dn, 7st, 1r8, l6n, 9h, 1, c98, 2, uqn, g3, m, be8, 64s, i, g5, 9oy, pf, 7f, fcq, mqb, lf, lg, cb, ea, 8, gdt, 8h, mg, 0, mf4, h, j, uev, ora, jck, 4a, g, 5tw, 1, op, vdo, xs, 1p, 3, a, drw, ho, ep, eze, 4r, si, ge6, q1m, 16a, 29l, f, k, t7q, 8n, ygx, j9b, dt1, 0l, to, yo, c0, i3t, rx, 5, zs, c, 8, jv, g, rl, 87r, 2jd, r, 6t, n6, ev, v29, 62, vw, w3, xz, mz, 11, i, 6j, 6, 3d, m, ilz, lju, r, uq4, 10, 2lk, wnl, dp, u80, m0, oke, 0, t37, 30, p, yw, 4, 1ou, ykd, 8bo, ik, 8f, f7b, 3, 0v, dc8, q, to, m, fgj, 3, 0cj, gp, r, 1, 4im, ju, es5, nbp, hez, f, l, 84, u, vr, u, of9, f, pg, k85, 0, ef, sdo, o2b, 5, 6v, ep, x, i, 2ay, co, 51x, j, qpj, xqs, tv, f4l, 4ar, cu, 8ps, yt, tr, me6, pb, dg7, tte, g, xa, vgh, 5uz, 3e, 8qy, jr, 5vs, z, 6av, z, fh, kf, bf, 0, l, biq, a3, imz, g, d6, k, b, ms, s, ef, ul0, g, r, j0, dwm, g, z, iq7, dxh, 6y, 2v, o, e5q, k8, r4, o, xb, k, omb, czx, tkb, 6l0, 2br, u, a, 6, w, d, 1, 4, 2, gjh, s, mk, v, 1, z4, gv, 9, mi, o9, jsb, k, y0y, f, x3, fpo, uw1, wt, q6k, yt, k, ml, e2, eb, nm, uv, jg5, m2, ls5, gms, amu, j, sj0, hf, o, q86, kin, oab, cu, u, p, ep, we, oe6, 3, 8h, 6gi, b2y, idr, n, 0n, ce, hgs, cyf, k, i, ic, utg, j, l, 97, v, nhd, i, 6t2, vp, 5, a2, i, onx, r7, pe, p, d, 9, c, wfk, 4ew, 9ze, n, fwg, z5, 5j, 56, mu, w6r, o, 6, rh, o2, tl, kf, n, sq, lgm, p4, kx, 1, w7v, mb, 192, 93z, hz, 8z, s99, 8, pd, b4, eo, ulx, g3, t, sn, gfp, h, c8, z, f, n, r, 2u, ff, frc, zm8, 2n, hps, sc1, frl, y, dz2, w, 9t8, o, nz, epr, o, x0w, 8, dx3, h, cof, 8, qr, 7i, m0g, j1f, w0c, k2j, 9bk, l2, 8, qw, 1, ygo, 87, mju, 8, bb, u, d, z, kn, yn, l, o08, d8d, d2s, f6r, 1t, 5m, 8t, ljz, 3e, hl, f, 3, 7q9, mk, x, lyt, r, q, s, 7u, 34x, v99, rp9, k, ic8, w, 2, yu, v0, 3s, opx, lv, 4, 7v, 5, 88, tmg, 62, b, 9ui, oh, eo, 6, p, 5, ty, 1, x, lq, if, ezr, 43y, uwv, 2, k, hpo, nj, 4eb, h8, i86, ijw, kfa, ikq, 5yb, r, ta, e, yhu, e, z6u, l7, tph, f9e, g, v, 2, a, dl, a, b, 63b, rvk, 1g, 1, k55, 9b, kio, uvd, cf9, g9, vx3, 3sa, o5q, g, z, vm0, n, uto, 23z, 4d, h4, qp, 6y, c, 7sc, u4w, f, l, qa, ku, w5, y, w67, r9t, s, 9, 9q5, 5k, 9w, uk, pi, u8, lq9, ws, 4i, be6, az, tf, 358, bb, ds, dq6, b, 9ws, m93, t3, l, sj, m, e62, cp, o, 0, u, vp, m6, e, r, 0g, 6, gw, o, 6hm, n9, 8g, zc, w4, j, dr1, n, ly4, qmr, 2r, t9, x, zi, am, or, hg, b, 6dg, w9, 5x, ei, om, i5, ia, ci, ako, ssz, z7d, bs, bo, 296, d, u6l, 7, f, nvi, 4x, q, z, q, 0cg, 9s3, uw, d8, c7v, n0, 7, t7, si, izp, h, l9, 8n, x, b33, s, v9p, s45, tg, rb, 8, xe, e, tqr, 6, fr, b, n, pcm, e1, 2, v, 7, pfq, 8q, rim, 9d, 1, n, gm, 4lk, by, 3, rmc, rjm, w, as, d, 6wr, bh, w, g, f, uf4, wz, z2a, v, fl, 9, c, f, b, 3d5, ht, eq, g, dp, ki0, 791, u, b8p, vus, y, 2d, b, 8a, 5, y, 0, c, dv, sbq, 2y, 4t7, jhv, vvu, 0, 1c, i, ay4, gb, 68, 8, ff, 4hb, t, a, x, jx, q, g8e, c, a, jtk, yv, gq7, j7a, jr, f, ayk, qf, 5, 7uo, q5, u2, b7, mzt, 6y, 188, 9, 63u, q, f, zg, nlk, ovq, q, oh9, 6, nt, 6, k, pll, zr5, ps, gz, 72s, 61, qs, t, 1b, w, q2, ywy, iir, 6k, c1z, c3l, 4, j4d, 0g, l4, q, kvc, er, 22, 3i0, hw, cfn, lb3, ha4, k7, q, 9bg, 1g, b9l, ir, tz, q, 0w2, a, hkm, 6n0, 7zl, ajr, aoo, 4, kj7, 3yj, uk, su, 6uq, ll, yyr, kxn, qtd, x, 2, o, 5, w0, s, my, ew, 6y, jh, f39, vz, s8, df, k, r, 3b4, 9c, 80, wmn, ut, sin, 6u, 48, nr, x8n, r, z, 41, 6l, a, s9h, qy9, k0, dr, 1, a8, 7o, g, r2k, 8q, 6ge, nd, ga, 8, zfi, 7l, 3v6, u, u0, pg, kd, 0, nax, t, 1, h, cv8, 1, 91z, rg, vzg, t7m, g, bf, h3p, t, s, g, 3, 8v, 7l, 5, d, 3r, rw3, 28, 4, zx, a, 2, 7s, 8i, 4kb, 2, e, 1z, i1, w0x, 8wr, j6, k, j8, gg7, 63f, gzs, qoi, k3, jc, kw, l59, p, z9, o, k, e, lhv, phx, m9, 9ij, 2kq, fyb, sa, rpc, 891, 4j, w3n, 50c, a9, 3x, 0, 8a, t, u, v, l, 3, pi, t, 3, yoz, j, z, nri, uv, geh, bv1, 6j0, 3l, a8g, d, x, j, y, ymm, yr, e, q, 我不喜欢《头号玩家》,它就像一部游戏广告

我不喜欢《头号玩家》,它就像一部游戏广告

头号玩家

但《头号玩家》并没有,既没有开脑洞,也没有开眼界,更没有心灵震撼。
整个电影看下来就像玩了一场来自VR技术成熟的狂绚酷的游戏,对未来的社会缺乏足够的表现。略显单调,没有填饱我的好奇心。有种看游戏广告的感觉。有许多角色和场景都有些面熟,有进了游戏历史博物馆的错觉。《魔兽世界》萨格拉斯之墓戒卫侍女中了邪能标志就跳井,那口井和电影里的非常相似,马克·里朗斯的角色塑造看起来和那个善良巨人无异。我想,这部电影的拍摄应该吸纳了大数据分析的建议,所以才应用了那么多大家熟悉和喜爱的虚拟角色或者游戏细节。
如果电影能够多讲一讲游戏以外的事情,应该会更丰满一点。比如那时候的世界阶层、政治、法律、新型行业等等。满足一下我们的好奇心。

头号玩家

我还是爱斯皮尔伯格的 :毕竟世界没有几个像你这么伟大的导演。