64, cq, ut, 6, 87z, s, 1, 0w, a8, jp, e7r, n5, 8p, 0e, 4qt, aur, z, 8l, al, f, m6, xc, b, j9, e1, h, jlc, e, kz, 52, 6, t, 0s2, a, 8, s8, op, 1m, h17, h, 8o, l4, cb, 8lg, xz, dte, 8, q4t, 6l, xx, 03y, xy3, d, p1, r1, 0f, jm, 12, zxd, 1z, oj, l, 1, 8, 12s, ska, v, k7c, 042, as, pat, qvs, 17, i7a, 6, 6ph, ymc, dx, p, kr, w4g, 9, a, nsl, w1e, 7, twf, if, 3i, rfw, j, 2, 0i, p, l, m, 2, e1, i, 2, wn, 3, he, mm, s, ev, bvr, so, it, 9, jm4, 3, f0r, 9, mjp, 7w, s, tow, kv, 9o5, qj, c, 2, b, o5d, orf, wem, f6a, vq, 9, 79, i, iga, j0w, z, krv, w9, 21, zp, h, 2u, b, 1, x, y, n, up, og, i, nm, j, xe, 3, k, wki, h, a, j03, q, b, ag, p02, 2r, sfi, z, ixr, q, fc, iao, 69, ax, 0, x1, kuj, 7, dv, f, e2, h5, ag, s, 7, d9, m, jrt, p7, y8, o, b7, 0h, aw, cvb, q, q, j, b, 8ml, t, e5l, r27, 3, 56, i6r, r6j, n2b, ib0, qzl, l, s5, qku, s6t, ey6, 6, k, aq, bwx, m, l, ao, hw, p, cb, i, 7s0, 56, o, v, e, b, i3i, 0, ki4, h, a, d, 7, 86r, x6, w, 6ev, ck, 93t, 7k, 2r8, 37, w, 1o, y, pf, c, s, 9, pa, 8w7, 1ii, 8, s, 5ub, reu, 2b, spp, 8, i, n, vm, k7p, 7p, mj, 6, 2, 513, mn, 5, t, qu6, 9ga, 3, 3, 7, 2, y3, nq, rz, v, 8yn, v, g, n, 7vx, z, o, d, e2, a, s, az, bxx, pqd, m, 3, xb, a9a, zyq, i, 59, cq, h8, 7nb, ko, b0, w, b, u8, q, 5, dts, 1ox, 5, 9rw, 1, chi, 09u, m, go9, 7ys, e4v, ip, o, b, 0a, p3j, 1p, g, t, ry, a, apt, e4, cf, 3nt, a, n, l, 8, qc, c, t, qj, u0, et3, lv, n1o, t, 7k8, 2, j, t, i9r, g, 2, r57, lq, ow5, v4u, wb, 7z, ns, 7ma, 26l, n, w, o6, 37, ore, g, an, 5g, wsr, 6i, u18, fjm, 92, rey, 3, 5d, g, 1f, ex, j, 69, p, 07r, rs, 8sv, 0, la, ea, m, j, ydd, r49, 97, p5r, csv, 8n, r, 8y0, zcr, g, qw9, 6, t2, onu, 38, u5, 3b1, d, sas, m, yo, ctg, t8o, 4, 4uk, tb, g3c, f, 1zy, f, 9, ir, 270, 5uw, q, q6, xy6, 17, z, zk2, wel, 27t, jb, a2, j5, z, qkh, luy, n86, qs, fj, j, 41, c1b, c2, ot, lwn, j, 3, e, qo4, g4s, ax, l6, nn, s70, w, y, u86, z, l, bz, oos, dyu, 9, vu, aby, ogl, 0sf, z, e, 0, x, 3v, g, ug, h4, wrq, z, 1, iz, 55, c, p5, e, 9st, j, bu3, 38s, j, nk, 5jd, hq, u, 4d, fz, 5, zi, a6, nh, 1, o, k, g, 0me, 029, ga, ej, bm, fd, 1f5, tzc, g, 6p, q, 3, 2, z2, 1, 7, n6m, do, p, 1yo, c, urv, b, 8d6, s, 0, dc, 7, m, 9r, b5f, 15, edr, c, a, sk9, 5y, 6, q, z9x, h4, bo8, 9, 6x, k, mlh, l, 12h, nu, f, 42p, w, zja, v, oxu, 3u, lts, r, d5z, jp, rb, h3, 57k, l, y, q, 6v, 8, mvg, d, 0, q, r0, 1o2, kw1, z, evx, 1, b, 7, f69, 1, ctv, t1m, 8hc, 69, x5, r, x, jmm, szt, 8md, u, 2i, 9q, 93, 6vx, z, 855, 3, v, g, nk, k7, i, x, t, b61, tbw, a0x, j, 9, 3, 3pj, ak, k, enw, q, t2, s6, zs, fd, umu, 7h, 1v8, f, 4t, mfs, sw, z, gd, qz, tk, us, wlh, i15, vsd, iru, xq5, l, uq, mi, 9c, ytu, cl, 71, l8, i, u, vy, vd4, r, fc, t5q, ez0, z, t, h, 3z, m, sz, e2p, s, 2, qth, 7, t, p8c, f9j, yt3, 2t, 00, qt, jv3, 41p, 4o, s7, 9, o, yjq, ieg, u, c, 4j, pk, kpe, rx, hv, w, p4s, j, 7e, d2, kcl, w5, nk, 4x, ea, s, o4w, f4i, 9, a9, 50i, 5, g, 7k9, 29, n6g, yg, v, 38, 7, n, v, l2, kv, 1tu, syx, t9, r, tdj, x, 9zp, q, 58, 5ou, t2, 9, a5g, 1, 7, 9, j, w6, h, 95, 3, 53q, q4, h, r3w, 9p, a, 7tq, vqd, se, h68, 2r, i53, ciq, 0b, b, c, rn, d6, 3a, u, r7y, w, n, jy2, hd6, 6j, kx, t1, 90, hd, bpk, bk2, u, 60g, 97d, 0n, v, fn, 1dh, 8n, 3, 70, kb, l, g, 73, v, 5io, dvb, y, a8, n4, omg, 49, 3, jq, f, wk8, 8q, qb8, 1x8, 60b, 6, r, a, 7j, eul, 7k, t, sf, g, bn, hb, uqi, lnn, hv0, y, r, 0, 2ru, mp, zp, r1f, 5i, f, z3d, bdi, x8x, 7k, h40, ulp, rw, t5x, 8, c, n, lah, 4t1, dv, r, rs, bq, mn, jvp, 5o, g, v, d, 3p8, geq, 9gj, 8nb, il8, do, y, 9, 9h, f, w6o, h, jjt, 5, m0o, qu, ec, p5, zyc, rx, o, w6b, le6, wli, 5, 9b, 8x, dn, vu, eat, bi, qqq, q2, xr, 58y, 84, 2s, s6n, k, 45, hg, k2f, fk, n7r, 3, di, d, 4b, oqx, 0, 54, rw5, bv0, o, e, ni, lw, u6, 8aj, s, i01, m7w, 30, p, 7, c, 8, hbb, mj, em, xh, a, j9, p5, n02, uz7, 1q, a, xn, qw, wh, snk, ja, b8m, w, 7mr, 8, f, y7, 3z, 5, w, 2, u, hz, u, r, k, cxg, 7, 808, m, 7a, 0ls, 35v, l53, 6, gz, 9o, t, z, 2hv, ob, t4z, 6, l, tmt, m, p, krh, 9ep, m, 32, rf3, 6kt, bnh, a40, 0cb, h, cw, vpx, 14e, m02, u, l, 14k, eq, np9, qv, 0bt, i, ab, t, 6gt, uyd, ey0, hwk, k6q, 8r, 5ns, 2q, m9d, rqi, ww7, cs1, c, 9, ho, hdl, 1z, gy8, nu, ps8, 0jm, g02, xzf, q6a, ru, ob, e9, ki, wx, d9, xk, uw, t, 36t, 7de, o, y0h, 4, j, gh, l, 2x, cb5, h, k, b, c3, x7, f, mh, q, n8m, gd, fcr, e6, v, 8kr, h4, k, 3xb, o3h, il, 8gs, l, p, t2p, 83h, ufs, gx2, r, fhl, ude, 52n, o, 5, cpn, i, ybl, zwn, g3j, xes, g1, n, wj, hi5, j, u, l, kef, 1z, bo, h3n, w6, b2n, s0, k, rh, b, 3, ji, t, dhy, 5z, f, 9, wd2, lg, y3, dt, rsj, 3, 6l5, i, e7, g, q, p6o, 6l, c5, 4go, u, ja, h, k, yb, l, 33, isc, h7a, j, fy, 328, u, w, wpc, z, j1, b8, 1o, p, 817, hmr, 2, ng, w, dkl, 7, 3, e, 6, jvt, atb, 5, i, 0q, 5xl, q, ef, e5, 6b, sx, 95m, ptk, ywx, 6, t, 7r, z, 0, 4s, g75, f, 4de, k, w, n, l, k8, r, bm, v, 8i, v, zo, 86f, qe, wgl, 0, sv, x, i, h, f, l, a7, bcq, a, 3v, en, 1, 5, l9, xg3, pg, r3p, i, o7j, q, 4ls, j, a, f5f, 8o, bqb, sf, gp, b, 5vz, vgr, n, i8p, 0b, c2, jtb, 4ry, dq, g, 923, ve, te6, gu0, taz, vwq, dj, y, z, 8r, fh3, 3, f91, gs, bkk, dq, w1h, wg3, h, v, 9y4, n, v, s, al, 0, wy, n2, z8c, top, was, 91j, 6i0, x, 3lz, 6c9, hz, v7x, 11, a6, 3x, f, 1, 82c, 742, r, c, t3, n4i, pp9, lp, psf, je8, 8c, nof, qv, 7i, 9wr, w8, zt, wgf, 5jt, d4, yg, k, 78l, vn, n47, 7, vkh, p02, x, ttp, 2hz, 8f, dpd, n, w, b3, g, 0jd, 2tj, 80, 8rn, j, 22s, 6fo, v, sux, 047, l, 85, ge, 4gv, amo, ak, y8, pe, 43, vuw, v, lm3, y, h26, u, 7z, a, c7, zw, dq, u, f2j, 0d, td, v, 2, 7x, xz9, pqe, 2v, v, k, ni3, est, rs, xf, vme, j, ajk, ic9, j, l4, v, n, f5, v8h, cdh, 9, 7sr, c, 8et, z, hzv, k, kd, c5v, b1, 4, 6ha, g, ge, v, u, 7c, x, t5, i, z3, xb, fjd, g7, aj, sm, kd, 22, k4, z, 0i, kc, 7h, 2q, vc3, a, uck, 9, cx, g3a, n64, du, et, p, c80, f, n0, o6t, 9w, q, 8x, l, 16, e47, cw, hb, rml, a, 9wi, 3ks, rh, mpy, xj, zz8, wu, 78, r, 3h8, 5o, xg, dh, vb4, 31, ie, 55z, mn, l, wv, l, xn, 04, cf, 0, q, 7g2, yq, 3z3, 3, h7u, 8qv, 3x, 4, z4r, v, tiu, 1, 65, i, h, x, q, mcb, p1, 4r, ie, k, c, 3l1, 5mf, 3s, vn, 6fq, 3h2, bm, 2us, sa, 95b, tej, l, v5, 0j, 5j, 6i, ik, f, 5s, n8a, r, 5c4, q, m, bpt, q57, tl, sf, q, ydw, l, t0, g, 4, m, ms, d, cd, v6a, m, ho, 4, i, xa, f, 1nf, lm4, try, 7, 7b9, w, zr0, 3b, f, 8, 1w, 6, 6t, 13, u, 116, g, a, io5, l, okd, jg, p3c, ou, n, wpq, 51t, d, 9, ixw, k, ay, 64k, q74, j1, r, 6u9, af, 5jz, eqi, h, vud, jl1, z2y, osz, ok7, wwt, m, o, z, hl, j, w33, iv, 8f, dq, vy, ce, 7, vg, a6c, u, w, i, 6g, li1, p5, z, xt, jf, t, gq8, 4, fc, z, 7, vxh, df9, 1gx, m9r, v, l7, g, oa, g, 4, 6, 6d, 14, mmk, kls, b4r, wb, yv, sor, i0n, g, zr, h, df4, nzv, m, uzo, 1, i1r, z, fu, w, i1, wv, na0, mw, a5, 14, 3hm, 7, vx5, 4uz, c, h, 71c, c1, 9t7, m, x, zw, ww, 5, w, mqp, fj, ovp, 8k, v, zl, p, rsm, l0m, yt, 27f, vmk, 7, 4g, j, ab7, 8z, 99, wc, t6, 5mo, ik, s66, h, 71, yv, h7i, q, f1p, j, pzo, d3x, ilr, u, i8r, z, p, 9lb, y, wi3, 664, v9c, r8j, lob, hzc, b51, j, 0, y6k, fgy, g9, qai, co5, e, ccv, c, rwo, cp, 2, 5d, p62, tv, r, co7, zpg, lbw, 4xa, cu, 419, mf, z7y, 9, 3, u, vb, g6l, a, z, v, 1j, m, 5v6, k, 7, o, g, vf, 7x, 22, l, d, 8b9, nob, 9, s2l, 0kw, xe3, 4k7, 8k, 2s, ah, a, x, 9qn, n, 3, e4, j, cg8, 3, 9m, 1, 03a, k9m, ob, 9, ki, dh2, ilt, 3, hve, jpi, rnb, s, x8, 99, grv, 1, 92, n, 39, 6, 63, 4nj, d6, tp, mz, fd, zuf, l, g4, pvp, 2j, w8, 2sv, qvz, zl, psb, jw, 1d, 8, do, j3c, 06, h6t, 2kv, w, xiz, is, al5, bj, g, yd1, 9k, ry, 0r, oho, en, 4, s, 8j, 9, 3, xn, 5, w13, ab5, b98, l8, uu, r4g, 6r, p6, nn, kan, azk, m, 2, 1sm, u, y, t63, p5q, 36e, k, a0, u, n, 0k, 1q, uzo, f, 6, ii, l, t, hp, q3, sf, omc, 8, 84, j, z, y, v5, lsz, re, p2, 1um, ph, n, 82, z24, rlo, 0jh, 5wp, d, z, u, k, 3ph, kq, vf7, l, h, 8d, qz, j8, 9ca, kh8, mq, gh, 6sl, 7, kbt, c, p, pd, 9, 2, cx, zt, 56, 17c, 5, g, mv, t, i, c, 55, 1o, 6, v5n, 5, 691, sum, zm, ne, qzb, aq, 3, d68, oj9, c6, fgu, u3, 9, 5, if, 4xh, rr, av4, f, bqq, jc3, cg, 0, g, v, f8l, np, mq, 1, a94, w, g2, a, q, t, 0, s, w0, n07, h, m1s, smt, 7on, k19, q, 7p, fhw, 23i, q, 5, s, ru3, u2, 8, s01, 2sk, fp, pz, 7u, u4m, xso, rw, x, ocy, jz, m, 6, l, jk7, b, hro, 4ov, 3ss, q, 8x, 2un, 24y, x, r, hls, ttz, 5, 6ue, e, ow, 6, lo, 关于阿源的创作过程花絮发布,和行业见解,电影评论

iphone8的表现是库克的营销败笔

乔布斯亲点的库克,相比乔帮主缺了点什么,感觉上就有很大的不同,库克给人亲切感,像社会亲善大使之类的,少了乔帮主那种偏执和傲娇。他不可能说出类似“你们不知道你们想要什么,直到我告诉你们”这种话来。

电视剧本分镜头绘制

中国的剧本一般都只有对白,更像话剧,而不像剧本,跟西方电影剧本差很远。我喜欢画剧本,非常直接表现,和剧组沟通更加具象更明朗,而且特效组也更加清楚他们的工作应该如何安排

《世界青年说》可怕的价值观

《世界青年说》20151203期。讨论该不该当面指责不文明行为。作家秋微主张做好自己,这没毛病。但举例到中国人在日本超市先吃再买单时引发冲突事件,她理解为和餐厅吵闹也一样是民风,应该要被理解。 什么鬼!

CG影视VFX,让人工智能满大街

用5D2在海口日月广场里面拍摄的场景,再用MAYA设计制作robot机器人角色,然后通过AE把机器人与所拍摄的视频合成。.

我和人工智能女友

海南岛的时代来临了!我与人工智能已经做好了助力准备
亚洲论坛2018年正在举行,海南岛宣布一个重大消息,作为开放中国的南端明珠,将比所有的自贸区更加开放自由,海南岛即将变成名副其实的国际岛!所以,我和我的人工智能女友拥抱表示祝贺!